Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Technical assistance - Service

ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE:

 

ΟΛΑ τα ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ που πωλούνται από την εταιρεία μας καλύπτονται από την εκάστοτε εργοστασιακή εγγύηση που κυμαίνεται από 1 – 2 χρόνια ανάλογα το προϊόν ή την εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής (Επίσημος Αντιπρόσωπος). Σε ορισμένα προϊόντα (Λευκές συσκευές) η εγγύηση είναι 5 ή 10 χρόνια

Μετά την πάροδο της εργοστασιακής εγγύησης και για ΟΛΑ τα προϊόντα Μαύρες ή Λευκές συσκευές αναλαμβάνει το SERVICE η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία :

 • Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εγκαταστάσεων της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ - STEREOPARK AE αναλαμβάνει τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έως και επτά (7) ετών παλαιότητας, εφ' όσον βρεθούν ανταλλακτικά από την κατασκευάστρια Εταιρεία ή άλλους προμηθευτές. Σε μηχανήματα πέραν των επτά (7) ετών λόγω πιθανής έλλειψης ή κατάργησης ανταλλακτικών γίνεται προσπάθεια επισκευής με αντίστοιχα συμβατά ανταλλακτικά ή ενημερώνεται ο πελάτης για αποδοχή ή όχι μερικής επισκευής του προϊόντος και την αντίστοιχη θεμιτή αναμονή επισκευής μέχρι να βρεθούν τα ανταλλακτικά.
 • Στα προς επισκευή μηχανήματα, ζητείτε το ιστορικό από περιγραφή του πελάτη, στην συνέχεια γίνεται εξακρίβωση βλάβης και ενημέρωση του πελάτη για το κόστος επισκευής και ανταλλακτικών.
 • Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί την επισκευή του μηχανήματος, αυτό θα επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση ενδέχεται να χρεωθεί για τον χρόνο που δαπανήθηκε κατ' ελάχιστο ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 €) έως ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00 €) κατά περίπτωση.   
 • Η αποστολή όλων των μηχανημάτων από Αθήνα ή περιφέρεια πρέπει να είναι παραδοτέα στην έδρα της εταιρείας στην δ/νση Λεωφ. Αλεξάνδρας 30 - εντός ωραρίου καταστήματος. Το κόστος μεταφοράς μηχανημάτων από και προς την εταιρεία βαρύνει τον πελάτη. 
 • Τα μηχανήματα από και προς την έδρα μας ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή. 
 • Ο χρόνος επισκευής κυμαίνεται συνήθως από 5 έως 20 εργάσιμες ημέρες (Δευ-Παρ) αναλόγως την διαθεσιμότητα ή την ανεύρεση των ανταλλακτικών και το είδος της βλάβης. Αν υπάρχει μεγαλύτερη αναμονή παραλαβής ανταλλακτικών από Ελλάδα ή Εξωτερικό ενημερώνεται ο πελάτης στο τηλέφωνο επικοινωνίας που μας έχει δώσει.
 • Σε επισκευές / εργασία μέχρι ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70,00 €) εργασία και ανταλλακτικά πραγματοποιείται επισκευή χωρίς ενημέρωση του πελάτη. Για χρεώσεις επισκευής & ανταλλακτικών άνω των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70,00 €) απαιτείται η επιβεβαίωση αποδοχής επισκευής από τον πελάτη και απαιτείται προκαταβολή 30%.
 • Τα επιστρεφόμενα από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Service μας δηλ. επισκευασμένα μηχανήματα σας, θα πρέπει να παραλαμβάνονται από Λεωφ. Αλεξάνδρας 30, (ωράριο καταστήματος), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την σχετική τηλεφωνική ειδοποίηση στο τηλέφωνο που δώσατε κατά την παράδοση. Μετά την παρέλευση του 10ημέρου θα προκύπτει επιβάρυνση με έξοδα αποθήκευσης ΤΡΙΑ (3,00 €) ανά ημέρα για ένα χρονικό διάστημα μέχρι ΕΞΗΝΤΑ (60) ημέρες. Μετά την παρέλευση των 60 ημερών, και εφόσον μετά από τηλεφωνικές ενημερώσεις από πλευράς μας, δεν προσέλθετε για παραλαβή, η Εταιρεία θα προβαίνει στην υποχρεωτική ανακύκλωσή τους.
 • Η ημερομηνία δελτίου παραλαβής του εκάστοτε μηχανήματος προς επισκευή, αναφέρει στοιχεία πελάτη, τηλέφωνα επικοινωνίας, περιγραφή / σειριακό αριθμό / ενδεικτική βλάβη του προϊόντος και αποτελούν αποδεικτικό της ισχύος της εγγύησης μετά την παραλαβή του επισκευασμένου μηχανήματος. Κάθε απόπειρα επισκευής του υπό καθεστώς ενεργής εγγύησης προϊόντος, ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση κατασκευαστή / προμηθευτή. 
 • Η παρεχόμενη εγγύηση των επισκευασμένων μηχανημάτων είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των μηχανημάτων στον πελάτη (εργασία και ανταλλακτικά) και σε περίπτωση ΙΔΙΑΣ & ΜΟΝΟ ΒΛΑΒΗΣ επισκευάζεται ΔΩΡΕΑΝ. Άλλες βλάβες χρεώνονται εξ αρχής.
 • Πάγια Χρέωση Κλήσης της Εταιρείας στον χώρο του πελάτη 60,00 € και για διάρκεια επίσκεψης μιας ώρας. Επισκευή κατ' οίκων χρεώνεται αναλόγως της επισκευής, συν τα ανταλλακτικά. Αν δεν γίνει επιτόπια επισκευή το μηχάνημα έρχεται στην έδρα της εταιρείας προς έλεγχο και προσπάθεια επισκευής. Για κάθε επιπλέον ώρα στον χώρο του πελάτη εντός της περιοχής Αθηνών μεταξύ των ωρών (9.00 π.μ.-17.00 μ.μ.) είναι 30,00 € / ώρα / τεχνικό. Δύο (2) ή περισσότεροι τεχνικοί 50,00 € / ώρα / τεχνικό.
 • Σημείωση: Εκτός των ανωτέρω ωρών εργασίας οι χρεώσεις προσαυξάνονται κατά 50%. Μετά τις 21.00 μ.μ., προσαυξάνονται 100%.

Δεν καλύπτονται με εγγύηση

 • Καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα που δεν έχουν πωληθεί από την εταιρεία μας:
 • Οι χρεώσεις των εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται ή παρέχονται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης / Service είναι διαφορετικές και δεν ακολουθούν την παρούσα τιμολογιακή πολιτική.
 • ΔΕΝ καλύπτονται από εγγύηση κεφαλές pick-υρ, κεφαλές laser, κεφαλές μικροφώνων, μεγάφωνα, ακουστικά, λαμπτήρες συστημάτων κ.α.
 • Δεν ισχύει η 6μηνη εγγύηση στα παραδοθέντα μηχανήματα αν έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική παρέμβαση ή βλάβη από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή καταστροφή από ακραία καιρικά φαινόμενα ή διαταραχές στην αυξομείωση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος (κατά την πτώση κεραυνού, βραχυκύκλωμα, φωτιά, κατά την επαναφορά ρεύματος μετά από διακοπή καλωδίου ή αγωγού εναέριου δικτύου της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
 • ΔΕΝ υφίσταται η εγγύηση, αν έχει γίνει η οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση ή γεγονός μετά την εξερχόμενη ημερομηνία παράδοσης από κάποια από τις παραπάνω αιτίες, απλά γίνεται προσπάθεια επισκευής εξ αρχής με χρέωση.
 • Η εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ - STEREOPARK AE δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την διάρκεια της επισκευής και δεν υποχρεώνεται σε πιθανή ανεύρεσή τους.
 • Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) ή οι αποδείξεις επισκευών εξοφλούνται με τραπεζική κατάθεση πριν την αποστολή ή μέσω χρεωστικών / πιστωτικών καρτών ή μετρητοίς κατά την παραλαβή.

* Σημείωση: Η Τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

 Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Διακίνηση/Παραλαβή Εμπορευμάτων


Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής που αφορούν διακίνηση εμπορευμάτων με τις μεταφορικές και αφορούν συνήθως μεγάλες οικιακές συσκευές.

 • Η παραλαβή γίνεται στο πεζοδρόμιο και είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προϊόντων που παραλαμβάνετε.
 • Θα πρέπει παρουσία του υπαλλήλου της μεταφορικής εταιρείας να αποσυσκευάσετε και ελέγξετε την ακεραιότητα και εμφανισιακά την κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνετε.
 • Εάν διαπιστώσετε χτυπήματα ή σπάσιμο μερών του προϊόντος, ΔΕΝ θα πρέπει να παραλάβετε και να αρνηθείτε. Έπειτα θα πρέπει να μας ενημερώσετε.
 • Μετά την παραλαβή του από εσάς και την υπογραφή σας στο αντίστοιχο παραστατικό παράδοσης, από τη μεταφορική εταιρεία, ΔΕΝ φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές ή φθορές που τυχόν προκύψουν.
 • Η μεταφορά του ελεγχθέντος προϊόντος (αποσυσκευασμένο) από το πεζοδρόμιο σε όροφο ή άλλο μέρος, για τυχόν ζημιές, επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.
 • Θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του μεγάλου όγκου της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων, ΔΕΝ μπορείτε να παραλάβετε από το κατάστημά μας.
 • Ο χρόνος αποστολής, για Αθήνα είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προβολής στο σύστημα μας της εξόφλησης της παραγγελίας σας, ενώ για την επαρχία 4-7 εργάσιμες ημέρες. Σε δυσπρόσιτες περιοχές, η παράδοση ενδέχεται να παραταθεί, όπως είναι ευνόητο.
 • Πιθανές εξωγενείς καθυστερήσεις παράδοσης αποστολής ίσως παρατηρηθούν περιοδικά λόγω φόρτου εργασίας ή απεργίας ή δυσμενών καιρικών συνθήκων.

Τέλος, να σας πληροφορήσουμε ότι επιστροφές προϊόντων που φέρουν εργοστασιακή ταινία - αυτοκόλλητο ασφαλείας και έχουν ανοιχθεί, ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές